Banareia banareias

Autor: Rathbun, 1911
Čeleď: Xanthidae
Synonyma: Actaea banareias
WoRMS: URL