Microcassiope xantusii

Autor: Stimpson, 1871
Čeleď: Xanthidae
Synonyma: Pilumnus beebei
Xanthias serrulata
Xanthodes xantusii
WoRMS: URL