Neoliomera richteroides

Autor: Sakai, 1969
Čeleď: Xanthidae
Synonyma: Neoliomera richtersoides
WoRMS: URL