Paractaeopsis quadriareolata

Autor: Takeda & Miyake, 1968
Čeleď: Xanthidae
Synonyma: Actaea quadriareolata
Paractaeopsis quadriareolatus
WoRMS: URL