Tridacnatheres whitei

Autor: de Man, 1888
Čeleď: Pinnotheridae
Synonyma: Xanthasia whitei
WoRMS: URL