Actaea fragifera

Author: White, 1848
Family: Xanthidae
Synonyms: Chlorodius fragifera
WoRMS: URL