Atergatis tweediei

Author: Ward, 1934
Family: Xanthidae
WoRMS: URL