Coralliope parvula

Author: A. Milne-Edwards, 1869
Family: Xanthidae
Synonyms: Actumnus parvula
Xanthodes talismani
WoRMS: URL