Neoliomera insularis

Author: Adams & White, 1849
Family: Xanthidae
Synonyms: Atergatis insularis
WoRMS: URL