Psaumis fossulata

Author: Girard, 1859
Family: Xanthidae
Synonyms: Cancer fossulata
WoRMS: URL