Grapsodius eximius

Author: Holmes, 1900
Family: Varunidae
WoRMS: URL