Xenophthalmus pinnotheroides

Author: White, 1846
Family: Xenophthalmidae
WoRMS: URL