Holotheres villosissimus

Author: Doflein, 1904
Family: Pinnotheridae
Synonyms: Pinnotheres villosissimus
WoRMS: URL