Pinnotheres gordoni

Author: Shen, 1932
Family: Pinnotheridae
Synonyms: Pinnotheres gordonae
WoRMS: URL