Tymolus dromioides

Author: Ortmann, 1892
Family: Cyclodorippidae
Synonyms: Cyclodorippe dromioides
WoRMS: URL