Frodromia reticulata

Author: Sakai, 1974
Family: Dromiidae
Synonyms: Petalomera reticulata
WoRMS: URL