Lamarckdromia globosa

Author: Lamarck, 1818
Family: Dromiidae
Synonyms: Dromia globosa
Dromidia excavata
WoRMS: URL