Stimdromia kosugei

Author: Takeda & Miyake, 1972
Family: Dromiidae
Synonyms: Petalomera kosugei
WoRMS: URL