Moloha alcocki

Author: Stebbing, 1920
Family: Homolidae
Synonyms: Homola (Paromola) alcocki
Homola alcocki
Latreillopsis alcocki
Thelxiope alcocki
WoRMS: URL