Latreillia pennifera

Author: Alcock, 1900
Family: Latreilliidae
WoRMS: URL