Lacunipotamon

Rod, Tai, Song, He, Cao, Xu & Zhong, 1975