Scopimera gordonae

Author: Serène & Moosa, 1981
Family: Dotillidae
WoRMS: URL