Scopimera kochi

Author: Roux, 1917
Family: Dotillidae
WoRMS: URL