Atergatopsis granulata

Autor: A. Milne-Edwards, 1865
Čeleď: Xanthidae
Synonyma: Atergatopsis granulatus
WoRMS: URL