Atergatopsis signata

Autor: Adams & White, 1849
Čeleď: Xanthidae
Synonyma: Atergatis frauenfeldi
Atergatopsis crockeri
Atergatopsis flavomaculatus
Carpilius signata
WoRMS: URL