Tritodynamia bengalensis

Author: Trivedi, Mitra & PKL Ng, 2021
Family: Macrophthalmidae
WoRMS: URL