Tritodynamia fujianensis

Author: Chen, 1979
Family: Macrophthalmidae
WoRMS: URL