Tritodynamia dilatata

Author: Yang & Sun, 1996
Family: Macrophthalmidae
WoRMS: URL