Cymonomus delli

Author: Griffin & Brown, 1975
Family: Cymonomidae
Synonyms: Cymonomoides delli
WoRMS: URL